Enhavaverto: seksumado, alkoholkonsumado.

malfermilo kraketigas
likva oro englasiĝas
en la gorĝon ĝi ekfluas
diboĉante ni ekbruas

en la vico staras mi
eniremo, enuiĝ’
kien iris amikar’?
laŭte krias stratbarbar’
‘trimil post la noktomezo’
grumble faras mi l’ elspezon

enirinte plia ŝot’
servas urso kun kalot’
flirtas mi per palpebrum’
nun al dancej’ por konsum’
de l’ etoso kunpremita
ŝvebaj lumoj, korekscita
ritmo pulsas tra l’ aer’
pavas gaje geje ĝoje
ĉiuspecaj virkolektoj
frapas min knabegaj spektoj

unu proksimiĝon riskas
flirte frotas, vibre voĉas
sian allogiĝplezuron
montras mi la foran muron
eĉ sen vorto li komprenas
mi al mallumej’ lin prenas

ni fajfas pri paroloj
ebriaj karamboloj
kun aliaj en la loko
kie umas ni sen ŝoko
gejoj fikas kun fervor’
jes ni fikas sen pudor’
jen paradiz’ lasciva
ekstazo kolektiva
jen tiu sur la balancil’
kaj jen bugratoj sen humil’
jen vigle midzas tiu ĉi
kaj tie jen orgasma kri’

sed pri aliaj fajfas ni
mi vidas lin kaj nur min li
min puŝas en angul’ sidige
kaŭras post kiseg’ instige
lerte igas for la ŝorton
buŝe donas kackomforton
lange igas al mi bleki
dum li daŭrigadas leki
de aliaj volrigardoj
en la ĉambro milaj ardoj!
jam mi fermis la okulojn
aŭdas nur la fikululojn

surpriziĝas je l’ aromo
de l’ uzota egkondomo
vualiĝas mia kac’
ĝi ŝmiriĝas nur per ŝmac’
brave li surpenisiĝas
l’ erotikeco tuj pliiĝas
kvankam estas dolorete
li ĝin rajdas fikbalete
ŝvelas en li mia stang’
al ĝi fluas ĉiom sang’
dum dancas ni en seksumtang’
kaj sonas buŝe muĝlavang’
mi estas ŝip’ kaj vi la maro
kultas vi ĉe mia altaro
melkas el mi la nektaron
nun eksonas ĉurfanfaro!
HA!

Bildo de Big Eyed Sol uzita laŭ ĉi tiu permesilo.